Avantatges


Optimització de costos i d’execució

La conseqüència immediata de qualsevol procés d'industrialització és la reducció dels terminis d'execució. La fabricació en taller, permet que la fabricació dels panells o dels mòduls sigui molt àgil, i permet un millor control de qualitat que en una construcció “in situ”.

Un sistema industrialitzat permet solucionar un dels majors problemes que la construcció tradicional "in situ" confereix. Els terminis d'execució. Amb la construcció modular o en panells, podem planificar tots els processos sense excepció i així minimitzar el termini d'execució i estalviar temps i diners als nostres clients.
Construcció Passiva

Els panells Genial Panel® estan pensats per a la construcció d'edificis altament eficients i de mínim consum energètic, també anomenats NZEB (Near Zero Energy Buildings). El sistema d'entramat lleuger de fusta és el més utilitzat en la construcció de cases passives als països en els quals es porten molts anys construint aquest tipus d'edificis. La gran resistència tèrmica dels nostres panells fan fàcil i econòmic aconseguir aquest tipus d'edificis com el Passivhaus, o obtenir un altre tipus de segells de qualitat com el BREEAM o el LEED.
Estalvi energètic

La sostenibilitat i l'estalvi energètic són temes que ningú és capaç d'ignorar en l'actualitat. L'energia ha tingut i tindrà una tendència innegable al augment de preu, per tant una inversió en aïllament sempre és una bona inversió. L'aïllament tèrmic és decisiu per obtenir edificis energèticament eficients, Genial panel® ofereix diferents grossors d'aïllament aconseguint unes transmitància tèrmiques fins a 8 vegades superiors a les demandes de la normativa i fins a 5 vegades superiors a sistemes constructius tradicionals.